Samfällighet

En enkel men ändå viktig förening
Den som äger en bostad på Sörlyckan är per automatik medlem i Sörlyckans samfällighetsförening. Det innebär att alla boende med samfällighetsregler som underlag ska driva och underhålla områdets grönytor, vägar, lekplatser, carportar, parkeringsplatser samt ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Inom ramen för Sörlyckans samfällighetsförening finns också en förening för kabel-TV från ComHem.

Varje enskild boende måste följa reglerna för utvändig färgsättning. Reglerna är enkla: Allt som du ska måla ska följa ursprunglig färgsättning. Enda undantaget är inne på gårdarna där du – om dina grannar ger sitt medgivande – får göra vissa avsteg. Färg köper du som boende på Sörlyckan till rejäl rabatt på Sävedalens Färg och Tapeter.

Tänk på att alltid rådgöra med dina grannar innan du gör en större förändring av din trädgård. Du måste också följa Plan- och Bygglagen när du ändrar utemiljön.