Ritningar

Hur husen är byggda
Här är ett antal ritningar för Sörlyckan som kan vara bra att ha tillgång till. Det finns dock fler ritningar och ritningar med högre detaljeringsgrad för området. Är det någon speciell ritning du söker hjälper styrelsen dig gärna att hitta den i arkivet.