Historik

Ett projekt med ambitioner

Åren 1971 till 1975 byggdes ett antal bostadsområden i södra Sävedalen på initiativ av Partille kommun: Soldatängen, Klevelyckan, Fykelyckan, Ådäljan, Mellanlyckan och Sörlyckan. Samtliga områden ritades av arkitektkontoret Celander Forser Lindgren. Några andra områden som kontoret planerade är Björkhällan och Gåsmossen i Askim, terrasshusen i Gärdsås och Korsängen i Sävedalen.

Sörlyckan stod klart 1975 och är uppfört av Platzer Bygg. Husen är levererade som byggelement och monterade på plats med kran.