GDPR

Information till medlemmarna i Sörlyckans samfällighetsförening angående uppfyllandet av Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GRPR).

Samfällighetsföreningen för ett medlemsregister med fastighets- och personuppgifter. Syftet med registret är att kunna ge medlemmarna relevant information om vad som sker i föreningen samt för att kunna göra utdebiteringar.

Samtliga uppgifter används enbart inom föreningen och delas inte med annan part som person, juridisk person eller myndighet.

Registret uppdateras regelbundet. Det kan gälla att det tillkommer nya medlemmar eller att avflyttade medlemmar raderas ur registret.

Det är endast styrelsen som har tillgång till registret.

Registret förvaras digitalt och i pappersformat. Registret förvaras av styrelsen på sådant sätt att det ej skall komma i orätta händer.