Grannsamverkan

Ett bra sätt att förebygga brott

Grannsamverkan innebär att de boende på Sörlyckan samarbetar för att minska risken för brott. Det kan handla om allt från att hålla koll på okända personer och bilar som rör sig i området till att hjälpa grannarna att ta in posten under semestern. Ingen tjuv gillar att känna sig iakttagen. Gemensamma städdagar där man lär känna vilka som bor i området bidrar ytterligare till att stärka grannsamverkan på Sörlyckan.

Som boende på Sörlyckan kan du få löpande information angående Grannsamverkan. Kontakta Fredrik Brander (hus 53) om du vill veta mer.